1
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
2
Akadémiai Kiadó, co-published with Springer
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
3
Korean Meteorological Society, co-published with Springer
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
4
Chinese Ocean Engineering Society, co-published with Springer
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
5
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
6
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
7
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
8
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
9
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
10
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage
11
Oxford University Press
Entitled Authors: Corresponding author
Homepage